Svíčky a jejich stav

saved from url = (0042)http: //old.prelude.cz/data/plugs/plugs.htm, přeloženo, doplněno, grafy od www.Brisk.cz

I v době počítačové diagnostiky motorů je informace o stavu svíčky jedna z nejdůležitějších, kterou můžeme sledovat kvalitu spalování v motoru. Je ale potřeba si uvědomit, že svíčka potřebuje řádově 100 - vky kilometrů(jednu nádrž), aby se na ní něco projevilo. Dále "učebnicové" fotografie jsou obvykle konečným stádiem - je daleho ekonomičtější to poznat dříve než to do tohoto stavu dojde.

Technický popis funkce svíčky mají např.na www.brisk.cz, ale pozor, ne vše co má u sebe tunning, se hodí do Vašeho motoru.Já osobně po úpravách používám výrobcem předepsané svíčky k danému typu zapalování(trans.zapal.Fav, rozdělovač a uhlíkové kabely, FR7DC), jenom jsou o stupeň studenější. Učebnice sice popisují hezké závislosti, kdy měrná spotřeba klesá s rostoucí elektrodovou vzdáleností, ale zároveň kvadraticky roste nárok na výkon a odolnost celého okruhu zapalování a klesá "kulturnost" při startu a volnoběhu.Pro systémy s rozdělovačem je 0, 9 mm hranice, kdy už začnou zlobit vynechané zápaly, pro 2 cívkovou MPI lištu je to 0, 9 - 1 mm. Jediný korektní důvod změny konstrukce svíčky je změna zapalování(např na MPI lištu)a nebo výrazné mechanické úpravy(spalovací prostor, ventily, vačka, palivo). A účel je takový motor využít, samotnými svícemi(bez změny předstihu)získáte leda dobrý pocit, o něco prázdnější peněženku a výkonový prd.

Vliv teploty špičky izolátoru na správnou volbu tepelné hodnoty zapalovací svíčky

A. příliš studená zapalovací svíčka
B. vhodná zapalovací svíčka pro daný motor
C. příliš teplá zapalovací svíčka pro daný motor

Pásma zanášení a samočištění v závislosti na poměru vzduchu a paliva a na teplotě špičky izolátoru.

    

Pásmo zanášení neodpařeným palivem

    

Pásmo zanášení suchými úsadami hoření

    

Pásmo inertní

    

Pásmo samočistění

repete: při jakémkoliv servisním zásahu do motoru VŽDY kontroluji svíce, s momentovým klíčem to odsýpá a zatím se mi to vždy vyplatilo.U systémů s VN kabely se kabely mění cca každé druhé/třetí svíce, opravdu nejdou od oleje vyčistit, takže opatrně.U systémů bez kabelů(MPI), Jarem a lihem čistím celou lištu, především okolí svíček(izolace).Nevěřte výrobcům údaje o životnosti, v reálu jsou výrazně menší.

NORMAL NORMÁLNÍ

Popis: Nahnědlý nebo lehce našedlý izolátor, hladký povrh elektrod.Správný tepelný rozsah svíčky pro dané pracovní podmínky(nastavení motoru).
Doporučení: Ponechat typ svíčky.

WORN NORMÁLNĚ OPOTŘEBENÁ

Popis: Zaoblené elektrody s velmi úsadami na izolátoru, normální barva, měřitelná zvětšená elektrodová vzdálenost.Způsobuje obtížnou startovatelnost  za vlhka, chladna, vysokou spotřebu paliva.
Doporučení: Svíčky byly v motoru příliš dlouho.Vyměnit za nové stejného typu a dodržovat servisní intervaly.

TOO HOT PŘEHRÁTÁ

Popis: Zpuchýřovatělý("krupička"), bílý izolátor, erodované elektrody, vůbec žádné úsady.Způsobuje zkrácení řivotnosti svíčky.
Doporučení: Zkontrolujte tepelnou hodnotu svíček, příliš časný zážeh, chudá směs, netěsnosti v sacím traktu, váznoucí ventily a nedostatečné chlazení motoru.

NÁNOSY UHLÍKU

Popis: Suché nánosy sazí ukazují na bohatou směs nebo vadné zapalování.Způsobuje vynechání zápalu, obtížnou startovatelnost a "cukání".
Doporučení: Ujistěte se, že svíčka není studená. Zkontrolujte stav zanesení filtru, palivový okruh(tlak paliva, ukapávání), ECU(lambda, čidlo teploty, MAP), zapalovací okruh - špinavý, zaolejovaný, přerušený VN okruh.

PŘEDZÁPALY, CHYBNÉ ZÁPALY(KLEPÁNÍ)

Popis: Natavené elektrody, bílý izolátor, který ale může být "špinavý" kvůli vynechávání nebo poletujícímu smetí. Může zničit motor.
Doporučení:Zkontrolovat tepelnou hodnotu svíčky, předstih (příliš velký), směšovací poměr (chudá směs), špatné chlazení, nedostatečné mazání.

POPELNATÉ ÚSADY

Popis: Světle hnědý škraloup po stranách/na středu elektrod.Vzniká z oleje a/nebo aditiv paliva. Nadměrné množství pokrývající svíčku způsobí vynechávání a "díru pod plynem" při akceleraci.
Doporučení: Jestliže dochází k nadměrným úsadám během krátkého času, vyměňte těsnění dříků ventilů k zamezení průsaku oleje do spalovací komory. Změňte dodavatele paliva.

VYSOKOOTÁČKOVÉ ZESKELNATĚNÍ

Popis: Izolátor je nažloutlý, sklovitý.Ukazuje na zvýšenou teplotu spalovací komory během akcelerace, normální úsady jsou přetavené do vodivého povlaku. Způsobuje vynechávání ve vysokých otáčkách.
Doporučení: Vyměnit svíčky, zvážit/vyzkoušet použití svíček o stupeň chladnějších.

OLEJNATÉ ÚSADY

Popis: Zanesení olejem způsobené špatným olejovým hospodářstvím. Olej uniká vadnými gufery dříků ventilů nebo okolo pístních kroužků. Způsobuje špatnoustartovatelnost, vynechávání a díry pod plynem.
Doporučení: GO motoru, u 2-taktu zkontrolovat mazání motoru.

KLEPÁNÍ

Popis: Izolátor je zlomený nebo popraskaný. Může se poškodit píst.
Doporučení:OČ paliva, spávný moment utažení (22-30Nm), předstih.

PŘEMOSTĚNÍ ELEKTROD

Popis: Karbonové úsady mezi elektrodami, zkrat elektrod. Svíčka nezapaluje, válec nepracuje.
Doporučení: Nalézt a očistit vadnou svíčku.

MECHANICKÉ POŠKOZENÍ

Popis:Způsobeno cizím předmětem nebo kontaktem pístu s příliš dlouhou svíčkou. Zapříčiní vynechání válce a může poškodit píst.
Doporučení:Opravit mechanické poškození. Vyjmout cizí těleso a namontovat předepsanou svíčku.

Výše uvedené příklady jsou "učebnicové", v praxi člověk narazí především na kombinované závady - např.ventily a těsnění pod hlavou má zhruba stejnou životnost.

nejtypičtější svíce z 781 jsou níže.

o stupeň teplejší, málo utažená, motor klepe, vynechává, hůře se startuje, profuk ventilů, pravděpodobně vadné kroužky- nutná GO motoru, výměna svící je jen dočasné řešení
jetá, dobrá
přehřátá - proplývání chladící kapaliny(zlaté poprašky), ECU ochudila směs, profuk VV.
studená - 2T motor-pila s častými krátkými pracovními cykly, svíčka se nestihne zahřát na samočistící teplotu, byla málo utažená. Vyměnit za novou, zkusit teplejší (jde-li koupit). Předepsaná vzdálenost elektrod 0,5mm.
bohatá směs - vadná lambda-sonda.
IN: sežralo cca 1-2lt chladící kapaliny, motor má nepravidelný chod, zvuk děravého výfuku
WORK: prohnutá hlava, netěsné parohy-I.výfuk-kat (hlava+parohy srovnat, ventily zkontrolovat), v sacím mastný karbon ("vazelína"), 1. šroub hlavy ma divný závit, hlava byla možná málo nebo špatně dotažená, přesahy vložek jsou 0.13-0.13-0.14-0.145, následná kontrola chlazení a lambdasondy
OUT: hlava -0.4 +parohy srovnáno, propálená příruba výfuku opravena, vyčištění ŠK, výměna termostatu